* Befaringer
* Tømrerarbeider
* Snekkerarbeider
* Bad/våtromsarbeid
* Betongarbeid
* Betongsaging
* Kjerneboring (hulltaking i betong)
* Asbestsanering
* Alle typer tak